http://markus.jchost03.pl/wp-content/uploads/2018/10/Blog-Header-Image-min-7-1-1.jpg

Dotacja na kapitał obrotowy

Firma Marcus Design otrzymała Dotacje na kapitał obrotowy, Inteligentny Rozwój w wysokości 210 660,54 zł.

Dofinansowanie otrzymać mogli przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku i potrzebują wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Otrzymane dofinansowanie będziemy mogli przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Napisz komentarz